Hexa Cover

Med Hexa-Cover får du en godkänd täckning, en underhållsfri täckning och ett enkelt montage.

Täckningen består av sexkantiga polyetenbrickor som finns i två olika storlekar. Dessa är utformade för att vända sig rätt och ansluta till varandra när man tippat brickorna i behållaren. Täckningen innebär att du slipper lukt och undviker kväveavgång.
Den här typen av täckning lämpar sig väl för behållare som kräver täckning och innebär minimalt underhåll. I behållare där innehållet ska röras om kontinuerligt typ pumpbrunnar är Hexa-Cover en enkel lösning då brickorna efter omrörning strävar tillbaka till sin position och bildar täckning igen.
I de fall behållaren ligger i snözoner med stora snölaster(snözon 3,5 eller mer) är Hexa-Cover en smidig lösning som inte påverkas av snö och kyla.
Taket innebär enkel hantering både vid installation och vid omrörning.

Hexa-Cover är unik och patenterad. Täckningen har funnits på marknaden sedan 2004. Läs gärna mer i Test Report, DLG Testzentrum Germany.