MPG är specialiserade på tätskikt

Våra främsta produkter är spänntak till betongbehållare samt polyetenbehållare både med och utan flytande täckning.

Våra behållare kan användas för lagring av gödsel, vatten, kemikalier mm. Det är samma teknik och material som används när vi gör grundvattenskydd och behållare för lakvatten eller dammar för fisk- och skaldjursodling. MPG etablerades 1973 och är idag en betydande aktör när det gäller behållare och täckning i Norden och Baltikum.

Mer än 40 års erfarenhet

Med mer än 40 års erfarenhet har vi fått en gedigen kunskap om jordbruket och industrins förutsättningar och vad våra kunder kräver. Vår erfarenhet  i kombination med en kontinuerlig produktutveckling, gör att vi  idag har produkter med de krav på enkelhet, säkerhet, hållbarhet och ekonomi, som marknaden kräver och mer än 3500 anläggningar i bruk. Vår strävan att hela tiden bli bättre gör oss lyhörda för vad våra kunder vill ha. Lyhördhet, tekniskt kunnande och erfarenhet är basen är vi utvecklar nya produkter.

Miljöaspekten ökar i betydelse

Miljön har ända sedan starten varit betydelsefull när vi utvecklat våra produkter. I takt med att miljömedvetenheten ökar, ökar även vi, både på jordbruks- och industrisidan. Våra produkter är indelade i två grupper; behållare och grundvattenskydd samt täckningar som motverkar kväveutsläpp. Med våra behållare och tak undviker du dessutom kväveförluster och får en naturligt, billig och näringsrik gödsel.