Tak

Med tak på din behållare slipper du och dina grannar lukt, kvävet förblir i gödseln och du undviker att behållaren fylls av regnvatten som sedan skall köras ut. Dessutom ökar du din lagringskapacitet genom att investera i ett tak.

Vi erbjuder tre olika typer av taktäckningar; spänntak till betongbehållare, flytande tak till dukbehållare samt flytande tak till betongbehållare.

Spänntak till betongbehållare – MPG Accent™

Vi skräddarsyr våra spänntak för alla typer av betongbehållare. Du avgör

själv hur många och vilka luckor du skall ha, och var du vill placera dem och vilken färg taket skall ha. Du behöver heller inte planera montaget efter när behållaren är tömd. Det går lika bra att montera på en fylld behållare.

Genom att spännbanden löper fritt i kanaler på takets undersida, pelaren står fritt mot botten och att taket spänns ner i en rostfri vajer utmed betongbehållarens ytterkant, har vi konstruerat marknadens tåligaste spänntak.

Det är ingen tillfällighet att vi valt 18 graders taklutning. Det är heller ingen tillfällighet att vi valt den konstruktion och de material vi har. Kort sagt, våra tak är anpassade till de nordliga förhållanden som råder i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Se vår materialspecifikation.
Våra spänntak är certifierade av Danmarks Jordbrugs-Forskning: Typgodkännande

Flytande tak till våra dukbehållare – MPG Cover™

Taket är anpassat för våra behållare av polyeten. Det skräddarsys efter jorddammens form och följer behållarens kontur när behållaren är tom. Det förankras i förankringsdiket på samma sätt som behållarduken. Taket tillverkas av armerad PVC och finns med flera olika typer av öppningar beroende på innehåll och behov av omrörning.