Tömningsfack

Med ett tömningsfack i slänten av din behållare kommer du ner vertikalt med tunnans kranarm och får därmed lättare komma åt att tömma hela behållarens innehåll. Du har också stor säkerhet i tömningen i och med att du har betongskydd i både botten, sidor och betongelementets rygg.

Tömningsfacket är helgjutet och är anpassat för behållare med 3,0 m djup och 40 graders släntlutning. Bredd i bakkant är 1,0m och i framkant 3,0m. Behållarens duk förankras mot tömningsfacket med rostfria lister och expanderbult.