Inklädnad & Grundvattenskydd

Vid inklädnad och marktäckning med duk har du fördel av det flexibla materialet och byggsättet vilket innebär att du helt och hållet kan välja form och djup.

Duken som används är av materialet polyeten, som är en termoplast och inte påverkas av sol eller kyla, alternativt PVC som har fördelen av stor följsamhet och armering.

Att materialet är följsamt innebär dessutom att det inte kan uppstå sprickbildning i ditt tätskikt på grund av sättningar.

Vi svetsar duken på plats och anpassar den efter dina behov och markens eller behållarens form.