Behållare

En av våra främsta produkter är behållaren MPG Optimal™ där vi förenar fördelarna hos polyeten och betong. Vi har skapat en produkt som är tät, har lång livslängd och är enkel att arbeta med.

Vår teknik ger dig full frihet att utforma behållaren som du önskar. Vi anpassar den till dina behov och ger dig arbetsbeskrivning och schaktritningar som säkerställer form, djup och volym. Montaget utförs, kontrolleras genom provtryckning och följs upp i enlighet med MPG kvalitetsledningssystem.

Lika viktigt som volym, form och djup på behållaren är vilken typ av utrustning och skydd du skall ha för att bearbeta och tömma innehållet.

Till varje gödselbehållare väljs utifrån dina behov skydd för att undvika skador som skulle kunna orsakas av omrörare. Beroende på vilken befintlig utrustning som du har kan du välja antingen skyddsplattor av betong eller vår skyddsvagn som passar alla vanliga traktoromrörare. Med omrörararen i skyddsvagnen rullar du enkelt ned för slänten och har hela tiden ett bra skydd för behållarduken och även för takduken om du har täckning.

När det gäller lösningar för tömning finns det flera alternativ beroende på ditt behov och behållarens innehåll. I de fall du har ett innehåll som inte kräver täckning och du enkelt vill tömma direkt ur behållare har vi ett tömningsfack i betong som placeras i slänten där du enkelt och säkert kommer åt att tömma vertikalt. I de fall innehållet är lättflytande och du planerar att komplettera din behållare med flytande täckning är en extern tömnings-/fyllningsbrunn en mycket bra lösning. Med den externa brunnen kan du enkelt nå din behållare från befintlig väg och slipper därmed anlägga ramp. Den externa brunnen levereras komplett med anslutningsrör mellan tömnings-/fyllningsbrunn och gödselbehållaren och kan kompletteras med ett tak som lätt går att öppna och stänga. I de fall du bygger en liten behållare och behöver en mycket enkel lösning för tömning och omrörning kan du välja två betongplattor i vinkel ovan behållarduken.

Priset som är mycket konkurrenskraftigt gör att du kan välja att dela upp den totala lagringsvolymen i flera satellitbehållare och fortfarande ha en relativt låg totalkostnad. Satellitlagren innebär framförallt minskade tryckskador och kortare körsträckor från lager till spridningsareal under tidspressade perioder.

Detta är några av skälen till att nästan hälften av Sveriges lantbrukare väljer MPG Optimal™.

Våra behållare tillverkas som standard av plastmembranet HDPE med tjockleken 1,5mm.