Fiskdammar

MPG Optimal för odling av fisk, kräftor och ostron anpassas efter dina önskemål vad gäller form och djup.

Vid inklädnad av jorddammar använder vi en kraftig polyetenduk. Materialet är en homogen plast som inte lämnar ifrån sig något ämne som kan skada fisken.

Att gå från jorddammar till behållare av polyeten innebär att rengöringen av dammen underlättas, att dammen inte växer igen samt att vattnet enkelt går att kontrollera.

Enklaste sättet att fylla dammen är att ha en permanent ledning som går in i bassängen. Ibland behövs fler rör för att cirkulera innehållet. I samband med schaktningsarbetet förbereder du med de rör som behövs så ordnar vi med tätning mellan duk och rör. När du beställer dukmontaget av oss får du även måttsatta ritningar och schaktanvisningar som säkerställer att din damm får den släntlutning, volym och djup som du planerat.