Pump för bortpumpning av regnvatten

För att undvika stora mängder regnvatten ovan den flytande takduken ska vattnet pumpas bort regelbundet. Framförallt före vintern för att frigöra kapacitet i behållaren samt före omrörning för att underlätta denna. Den slampump vi erbjuder är anpassad för lantbruket. Pumpen är bensindriven med en kapacitet på 240m3 per 3 timmar.