Vattendammar

Vattendammarna som vi bygger har flera olika användningsområden. Det kan vara grönsaks- eller potatisodlare som vill vara garanterade ett vattenlager när de har behov under de torraste perioderna eller för att ha kontroll på vattenkvaliteten. De kan även vara avsedda för säkerhetslager till sågverk,sprinklerdammar för brandskydd. Eller som konstdammar på golfbanor och i parker och större trädgårdar. Det är ditt behov som avgör hur dammen ska se ut och om de ska vara några speciallösningar, som anslutning mot rör, fontäner eller annat.

Med dukbehållare har du fördelen av det flexibla byggsättet vilket innebär att du helt och hållet kan välja form och djup.
Duken som används är av materialet polyeten, som är en termoplast och inte påverkas av sol eller kyla. Att materialet är följsamt innebär dessutom att det inte kan uppstå sprickbildning i din behållare på grund av sättningar.

Du schaktar efter våra ritningar och anvisningar. Därefter bygger vi din behållare på plats och anpassar den efter dina behov och innehåll. Alternativt anpassar vi dukmontaget efter din befintliga jorddamm.

För tömning och fyllning kan behållaren enkelt kompletteras med rörledningar som kunden anlägger vid schaktningsarbetet och våra montörer därefter stosar vid montagetillfället.

Ska behållaren kompletteras med bottenplatta för exempelvis en pump har vi standardplattor av betong som läggs ovan tätskiktet.