Skyddsplattor

För dig som kanske ska sänka ner en pump för tömning och inte har valt tömningsfack i slänt eller extern tömningsbrunn är skyddsplattorna av betong vara en bra lösning. Plattorna i vinkel innebär att du både rör om och tömmer från den plats där plattorna är placerade.