Säkerhetsstegar

I samband med leverans av behållare eller tak kan en säkerhetsstege levereras Stegen anpassas efter behållarens djup och placeras på lämplig plats i slänt. Vid behov kan du även komplettera med ytterligare stegar. Stegarna går även att beställa separat till andra ändamål, med valfri längd. Kontakta oss för prisuppgift och leveranstid.