Tillbehör

Extern brunn

En lösning som passar för behållare med lättflytande innehåll och om behållaren ska kompletteras med flytande tak.

 

 

Omrörare

Doda Hydro Movred är en traktoromrörare anpassad för behållaren med slänter dvs vår typ av dukbehållare.

 

Skyddsvagn utan korg

Skyddsvagn

En smidig och lättanvänd lösning som passar de flesta av marknadens proppeleromrörare. Kan även förses med korg vid flytande tak för att skydda taket.

 

 

Skyddsplattor

Plattorna i vinkel innebär att du både rör om och tömmer från den plats där plattorna är placerade.

 

Tömningsfack

Med ett tömningsfack i slänten av din behållare kommer du ner vertikalt med tunnans kranarm.

 

Stos kring inloppsrör

Alla behållare som har inlopps- och/eller utloppsrör kräver stosning.

 

 

Säkerhetsstegar

Vid leverans av behållare kan en säkerhetsstege levereras. Du kan även beställa separata stegar i valfri längd för användning vid andra ändamål.

 

Slampump

För att undvika stora mängder regnvatten ovan den flytande takduken kan en bensindriven slampump levereras med ett flytande tak- MPG Cover.