STOS kring inloppsrör

Alla behållare som har inlopps- och/eller utloppsrör kräver stosning. Stosningen utförs av våra montörer i samma material som behållarduken och sker i samband med montage. Rörens dimensioner anpassas efter behållarens innehåll. Rören införskaffas och anläggs av kunden före montage.