Våra produkter

MPG har under årens lopp uppmärksammats för nytänkande när det gäller tätskiktsprodukter som lager och täckningar till jordbruket och industrin. 

Att det idag finns mer än 3500 anläggningar i bruk som vi har levererat under mer än 40 års tid borgar för att det är produkter med hög kvalitet.

Exempel på produkter:

 • Behållare för flytgödsel, kemikalier och fruktsaft
 • Täckning till behållare av betong eller duk
 • Rötrestlager för biogas
 • Bevattningsdammar för odling
 • Vattenreservoarer för sågverk
 • Sprinklerdammar för brandskydd
 • Lakvattenbehållare, täckning till avfallsanläggningar
 • Marktäckning för grundvattenskydd
 • Infiltrationsanläggningar för vattenrening
 • Bassänger för odling av ostron, kräftor och fisk
 • Konstdammar för park, golfbanor och större trädgårdar.
 • Omrörarutrustning, externa pumpbrunnar