Gödselbehållare

Med en dukbehållare har du fördelen av det flexibla byggsättet vilket innebär att du helt och hållet kan välja form och djup för din gödselbehållare, en stor fördel är också att du kan lägga ett fall på botten vilket medför maximal tömning.

Duken som används är en polyeten, som är en termoplast och inte påverkas av sol eller kyla. Att materialet följer underlaget innebär dessutom att det inte kan uppstå sprickbildning i din behållare på grund av sättningar.

Du schaktar efter våra ritningar och anvisningar. Därefter bygger vi din behållare på plats och anpassar den efter dina behov och innehåll.

Alla behållare, som har innehåll som skall bearbetas, förses som standard med omrörningsskydd. Det kan vara skyddsplattor av betong eller skyddsvagn till din omrörare. I de fall du väljer betongskydd måste detta anpassas efter behållarens storlek. Med en skyddsvagn kan du enklare välja att bearbeta innehållet från fler ställen.

Fyllning av gödselbehållare sker som standard med bottenfyllning. Detta kan uppnås genom ett nergrävt rör från stallbyggnader till behållaren. Röret mynnar ut nära behållarens botten och stosas i samma material som bottenduken. Fyllningen kan också ske genom ett rör över behållarens kant som därefter följer slänten och mynnar ut nära botten.

För att underlätta tömning kan behållaren kompletteras med ett vertikalt tömningsfack i slänten eller med en extern brunn. I de fall du har planer på att komplettera behållaren med ett tak nu eller i ett senare skede rekommenderar vi den externa brunnen som innebär att du slipper öppna takduken vid tömning. I de fall du har ett innehåll med hög TS-halt rekommenderar vi ett tömningsfack för som gör att innehållet inte behöver passera röret som förbinder behållaren med den externa brunnen.

Om tömningen som ska ske med vacumtunna är det även möjligt att anlägga ett rör som vacumtunnan ansluter till på behållarens ytterslänt vid tömning.

Viktigt är att alltid anlägga ett fall på behållarens botten mot tömningsplatsen för att tömma behållaren maximalt.

Läs om en nöjd kund – Wapnö som använder MPGs gödselbehållare