Material

HDPE – High Density Polyethylene

HDPE har hög kemikalieresistens, hög hållfasthet, och mycket hög åldersbeständighet. Polyetenen är ett homogent material utan inblandning av tillsatser eller armering.

Tillverkning och montage

Membran tillverkas i tjocklekar från 1,5 mm och uppåt, genom extrudering, och levereras som standard på rullar i bredd på 3,5 m. Montering sker genom att materialet rullas ut och svetsas ihop på arbetsplatsen, med utrustning och kompetens för denna typ av arbeten. Skarvsvetsning utförs med specialmaskiner, som en dubbel svets med mellanliggande testkanal. Svetsens täthet kontrolleras genom att testkanalen tryckprovas med luft.

Rörgenomföringar och övriga detaljer svetsas med extrudersvets.

PVC

PVC är det dukmaterial som används till tak. Vi använder enbart duk med avancerad armering sk Panamaväv. Tjockleken varierar mellan 680-900 gram beroende på vilket tak duken avser.
Till spänntaken används en duk som även har en lackad yta för att säkerställa att nederbörd glider av.