Behållare för biogödsel/rötrest

Med en dukbehållare har du fördelen av det flexibla byggsättet vilket innebär att du helt och hållet kan välja form och djup, en stor fördel är också att du kan lägga ett fall på botten vilket medför maximal tömning.
Duken som används är en polyeten, som är en termoplast och inte påverkas av sol eller kyla. Att materialet följer underlaget innebär dessutom att det inte kan uppstå sprickbildning i din behållare på grund av sättningar.

Du schaktar efter våra ritningar och anvisningar. Därefter bygger vi din behållare på plats och anpassar den efter dina behov.

Alla behållare för biogödsel/rötrest förses som standard med omrörningsskydd i form av en skyddsvagn som är anpassad till de vanligaste traktoromrörarna. Fördelen med skyddsvagnen är att den också är anpassad för omrörning under takduk i fall detta skulle vara aktuellt.

Fyllning av behållare för biogödsel/rötrest sker vanligtvis kontinuerligt med innehåll från biogasanläggningen. Om biogasanläggningen ligger nära behållaren fylls behållaren oftast genom rörledning som mynnar ut vid behållarens botten. I de fall fyllningen sker genom transport underlättas fyllningen genom den externa fyllnings-/tömningsbrunnen. Väljer du att komplettera behållaren med den externa brunnen är behållaren därmed också förberedd om du ska ha tak på din behållare genom att du behöver inte öppna takduken vid fyllning och tömning.