Extern fyllnings-/tömningsbrunn

Extern fyllnings-/tömningsbrunn är en lösning som passar för behållare med lättflytande innehåll och där brunnen skall vara lättåtkomlig för både tömning och fyllning. Finns det planer på att behållaren ska kompletteras med ett flytande tak är den externa brunnen ofta en förutsättning för enkel tömning.

Den externa brunnens yttermått är 1,5 x 3,0 m. Den levereras i sektioner som är 1, 2 m höga. Detta innebär att om du planerar för 3,0 m djup i din dukbehållare så består din externa brunn av 3 sektioner på totalt 3,6 m i höjd. Om du bygger en behållare med 4,0 m djup så blir den externa brunnen 4,8 m.

För att uppnå maximal tömning av dukbehållaren ska man slänta botten mot utlopps-/ inloppsröret. Röret som förbinder behållaren med den externa brunnen ingår i leveransen och placeras något djupare än dukbehållaren för att på så sätt ge brunnen lite extra volym som kan ge en effektivare tömning när det är lite kvar i behållaren.
Monteringsanvisningar medföljer vid order.