Källefalls Fiskodling

4:e December 2007

Börjar odla i dammar från MPG. Under året har vi byggt åtta dammar om vardera 500m3. Anläggningen ingår i Hökensås Sportfiske... Läs mer..