Svensk Växtkraft har valt MPG

3:e oktober 2005

som leverantör av bassänger för biogödsel. Svensk Växtkraft bygger tillsammans med MPG för Västerås Kommun. Totalt avser affären 10 bassänger... Läs mer..