Kemira AB

20:e mars 1997

behållare för aluminiumsulfat