Spolvattenbehållare till Torsåsen Fågelprodukter

Torsåsen Fågelprodukter AB är ett dotterbolag till Guldfågeln AB. Torsåsen som ligger i Halland är ett kycklingslakteri där råvarorna vidareförädlas till frysta kycklingprodukter. 1997 byggde MPG den första polyetenbehållaren för Torsåsens Fågelprodukter. 2008 kompletterade Torsåsens Fågelprodukter med ytterligare ett lager. De båda lagren som är sammankopplade används för lagring av spolvatten från anläggningens slakteri. Behållarna är täckta av våra flytande tak.

Tillbaka