Enkelheten är den stora fördelen

13:e February 2002

med MPG’s gödselbassäng. För att kunna uppfylla de strängare kraven på gödselhantering behövde Stig och Andreas Hellkvist bygga nytt. De valde MPG OPTIMAL.

Tillbaka