Svensk Växtkraft har valt MPG

3:e October 2005

som leverantör av bassänger för biogödsel. Svensk Växtkraft bygger tillsammans med MPG för Västerås Kommun. Totalt avser affären 10 bassänger samt ett spänntak.

Tillbaka