Bernhard Mortensen beställer sex spänntak

23:e October 2006

av svenska MPG. Taken skall levereras hösten 2006 samt ytterligare ett tak för leverans våren 2007. Bernhard Mortensen äger bland annat de tre gårdarna Hedegaard, Loft Nygaard och Urup Nygaard på Jylland som tillsammans producerar ca 700 svin i veckan.

Tillbaka