Investeringsstöd till jordbruk

7:e October 2014

Under 2014 kan du endast söka för investeringar i jordbruksföretag. Stödet är fokuserat på jordbrukets konkurrenskraft och begränsas till om-, till- och nybyggnad av djurstallar, under förutsättning att antalet djurplatser ökar.

I maj 2015 startar hela investeringsstödet.

Tillbaka