MPG får ny VD och ägare

22:e October 2014

Från och med den 1 november 2014 är Roland Doggwiler ny ägare och VD för MPG Miljöprodukter AB då jag beslutat att gå vidare med nya utmaningar.

Roland har under många år arbetat nära MPG och är väl förtrogen med företaget i helhet, våra kunder och produkter.

När det gäller försäljning kommer Anders Beckman att ta över mina pågående projekt. När det gäller marknadsföring och kvalitet kommer Christina Ljungholm att ta dessa delar, Sara Smith har som tidigare ekonomiansvar och Marcus Robertsson ansvarar för teknik.

Rolands kontaktuppgifter är roland@mpg.se och 0730-471616.

Självklart ser jag oerhört positivt på att MPG’s nya ägare är känd av oss sedan tidigare och redan har ett stort engagemang i företagets utveckling och framtid.

Jag önskar såväl ditt företag som MPG lycka till i framtiden och hoppas att ni får ett fortsatt bra samarbete.

Anna Classon

Tillbaka