Falkenbergs Biogas AB

Biogasanläggningen i Falkenberg drivs av Falkenbergs Biogas AB, som ägs av Eon (65 %), Falkenbergs kommun (20 %) och Gekås Ullared (15 %). Anläggningen togs i drift januari 2009.
Anläggningen producerarar 37 GWh gas per år, vilket motsvarar cirka 4,1 miljoner liter bensin.
För produktionen behövs 120 000 ton rötbart material per år. Råvaran baseras på gödsel(90 000 ton), rester från livsmedelsindustrin(10 000 ton), energigrödor(10 000 ton), övrigt(10 000 ton).
MPG har under 2009 levererat spänntak, till biogödsel/rötrestbehållaren.

Tillbaka