Greve Biogas i Norge valde tak från MPG till sina tre betongbehållare

Till den nybyggda biogasanläggningen och på sina lager för gödsel och rötrester har man monterat MPG Accent. Då även dessa lagringsbehållare skall följa verksamhetens miljöprofil så har de försetts med tak. Snöbelastningen i området kan bli hög så därför valdes en konstruktion med högsta bärighet dvs en anpassning till snözon 4,0 enligt Svensk Byggnorm.

Tillbaka