Källefalls Fiskodling bygger 8 dammar för fiskodling

Källefalls Fiskodling utanför Tidaholm börjar i år att odla fisk i grävda dammar med dammduk av polyeten. Under fjolåret lät Hökensås Sportfiske bygga åtta nya dammar om vardera 500 m3,

för fiskodling. För leverans av dammduken svarade MPG. Källefalls Fiskodling har en årsproduktion på ca 45 ton fångstfärdig fisk. De nya dammarna ersätter de gamla jorddammarna, som successivt under 2008 kommer att fasas ut. Full produktion i den nya anläggningen förväntas ske under hösten. Dammbyggnationen på Källefall är en av de första i Sverige med denna typ av dammbeläggning, här är det fortfarande relativt ovanligt med dammar av tätskikt. I Danmark och övriga Europa är det däremot en väletablerad lösning.

Skälet till att Källefalls Fiskodling valde MPG är att detta företag har mer än 30 års erfarenhet av att bygga dammar och behållare för olika typ av vätskor, och de har stor kunskap om olika tätskikt och dess
egenskaper.
Ett av skälen till att Källefalls Fiskodling har valt att gå ifrån jorddammar till dammar belagda med polyeten är att rengöringen underlättas,att dammen inte växer igen och att vattnet enkelt går att kontrollera. Att tätskiktsmaterialet polyeten valdes beror främst på att detta är mest skonsamt för fisken och så nära fördelarna med jorddamm som man kan komma.

Läs artikel!

Tillbaka