Kirkeeide Samdrift DA, Stryn bygger tak på sin gödselbrunn

Bra tak som anpassats till just vår brunn. Perfekt att kunna montera även med gödsel i behållaren!

Att det dessutom kunde anpassas till stationär gödselpump var super.

Lagringskapaciteten har ökat med minst 25% och dessutom sparar man samtidigt på utkörningskostnader och får mindre körning på åkrarna.

Tillbaka