Lyckeby Stärkelsen – kund i mer än 30 år

Lyckeby Stärkelsen söder om Kristianstad är världsledande inom stärkelsekemi med inriktning på stärkelse- och fiberfunktion till framför allt livsmedels-, pappers- och kemiindustrin. Huvudråvaran är potatis.

Biprodukterna är fruktsaft och fruktvatten som återförs till lantbruket.
Vårt samarbete med Lyckeby Stärkelsen sträcker sig ända tillbaka till 1978.
Genom åren har vi byggt nio dukbehållare för lagring av restprodukten från potatisstärkelse. Behållarnas lagringskapacitet är mellan 3.000 m3 till 10.000 m3.

Tillbaka