Stella Cavallin bygger ut sin Optimalbehållare från 2012

10:e augusti 2015

När mjölkgården behövde mer lagringskapacitet för sitt gödsel valde man att bygga ut den befintliga behållaren. Ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att få 800 m3 extra lager. En vall flyttades ca 10 m och ny duk svetsades på den befintliga.

Tillbaka