Stenhuse Gård leverarar råvaror till finkrogarna

Hos Thomas Pettersson på Gotland har vi byggt en vattenbehållare där vi utgått från en befintlig jorddamm och anpassat behållaren till befintliga mått. Den nya dammen som är klädd med plyetenduk har en totaltvolym på 17 300m3. Skälet till att kunden vill klä in dammen var kontroll på vattnet samt att få 100 procentig täthet vilket inte är möjligt i en jorddamm.
På Stenhuse Gård oldas bland annat sparris, jordgubbar, potatis och hallon.

Tillbaka