Mortensen Agro producerar 700 grisar i veckan

1992 köpte Bernhard Mortensen gården Hedegård med 42 hektar och 200 djur vid Grindsted på Jylland. Idag har Mortensen Agro A/S sex egendomar på sammanlagt 1.100 hektar och är en av Danmarks största svinproducenter. Varje år föds ca 42.000 svin upp på gårdarna. Totalt produceras ca 700 svin i veckan.
MPG har under flera år tillverkat och monterat Accent spänntak hos Mortensen Agro A/S. Hittills har det blivit tak till nio gödselbehållare på gårdarna. Taken är anpassade till behållare av olika fabrikat med diameter från 22 m upp till 36 m. God kvalitet och rätt pris gjorde att Bernhard Mortensen valde MPG.

Läs mer om MPGs gödselbehållare!

Tillbaka