Östergårds Mjölk producerar för osttillverkning

Ole Blomqvist driver en anläggning för mjölkkor på Åland.Hela mjölkproduktionen går till osttillverkning. 60 procent av ostproduktionen exporteras till Sverige och

Finland. För närvarande har Ole Blomqvist 125 kor, men han planerar att utöka till 200 djur under nästa år. För detta har han numera plats, eftersom han har byggt en ny djurhall på 2.400 m2 och därmed utrymme för 250 kor.

När Ole skulle bygga en gödselbehållare på 6.000 m3 valde han MPG som leverantör. Med detta är han mycket nöjd, såväl med installationen som med driften.

Läs mer om MPGs gödselbehållare!

Tillbaka